Notes App ب react js & firebase الجزء الثالت


فهاد الجزء الثالت من Notes App ب react js & firebase غادي نكملو ل projet ديالنا غادي نزيدو ل form ديال التعديل ولي غادي تمكن من تعديل note اختاريناها باستعمال ل id ديالها من بعد غادي نشوفوا كيفاش نبدلوا الفورم على حسب ل action واش إضافة ولا تعديل.

نظرة سريعة بالفيديو

1- إضافة ملف تعديل NOTE

ف components غادي تزيد fichier جديد سميه edit.js في فورم التعديل.
هاد لفورم غادي تاخد واحد type لي هو edit يعني غادي نديرو تعديل وكنرسل أيضا ل id ديال note لي غادي نعدل.

الكود ديال edit.js هو :

                //
import React from 'react';
import Navbar from './includes/navbar';
import Form from './widgets/form';

const EditNote = (props) => {
  return(
    <div>
      <Navbar/>
      <Form type="edit" id={props.match.params.id}/>
    </div>
  )
}export default EditNote;
              

2- إضافة الفورم الرئيسية

ف components زيد dossier جديد سميه widgets فيه زيد fichier سميه form.js.
فل fichier كنزيد لفورم لي فيها الحقول لي كل مرة كنبدا كنكتب كنسترجع القيمة لي فيهم ونخزنها ف les variables لي عندي ف state.
فاش كيتشارجا ل component لي هي لفورم كنتحقق يلا مكان type edit كنسترجع note بل id ديالها وكنعرضها فلفورم وكنرسل القسم الجديدة ل table notes ف firebase.

كان العكس وكان عندي type add كنتحقق بلي حتى شي حقل ما خاوي وكنرسل المعلومات لقاعدة البيانات.

الكود ديال form.js هو :

                //
import React,{Component} from 'react';
import './form.css';
import {firebaseDB} from '../../firebase';

class Form extends Component{
  constructor(props){
    super(props);
    this.state = {
      title : '',
      body : '',
      errorMessage : '',
      successMessage : ''
    }
  }
  onTitleChanged = (event) => {
    this.setState({
      title : event.target.value
    })
  }
  onBodyChanged = (event) => {
    this.setState({
      body : event.target.value
    })
  }
  componentWillMount(){
    if(this.props.type === 'edit'){
      firebaseDB.ref(`notes/${this.props.id}`).once('value')
      .then((snapshot) => {
        this.setState({
          title : snapshot.val().title,
          body : snapshot.val().body
        })
      });
    }
  }
  formSubmit = (event) => {
    event.preventDefault();
    switch(this.props.type){
      case 'add' : 
        if(this.state.title && this.state.body !== ''){
          let note = {
            title : this.state.title,
            body : this.state.body
          }
          firebaseDB.ref('notes').push(note)
          .then(()=>{
            this.setState({
              successMessage : <div className="success-message">Note ajoutée</div>,
              errorMessage : '',
              title : '',
              body : ''
            })
          })
          .catch((e) => {
            console.log(e);
          });
        }else{
          this.setState({
            errorMessage : 'ce champ est obligatoire'
          })
        }
      break;
      case 'edit' : 
        if(this.state.title && this.state.body !== ''){
          let note = {
            title : this.state.title,
            body : this.state.body
          }
          firebaseDB.ref(`notes/${this.props.id}`).update(note)
            .then(()=>{
              this.setState({
                successMessage : <div className="success-message">Note Modifiée</div>,
                errorMessage : '',
                title : '',
                body : ''
              })
            }).catch((e) => {
              console.log(e);
            });
          break;
        }else{
          this.setState({
            errorMessage : 'ce champ est obligatoire'
          })
        }
      break;
      default :
        console.log("loading...");
    }
  }
  render(){
    return(
      <div className="form">
        {this.state.successMessage}
        <form onSubmit={this.formSubmit}>
          <div className="form_element">
            <label htmlFor="title">Titre*</label>
            <input
              value={this.state.title}
              onChange={this.onTitleChanged}
            />
          </div>
          <div className="form-error">
            {this.state.errorMessage}
          </div>
          <div className="form_element">
            <label htmlFor="body">Body*</label>
            <textarea cols="30" rows="10"
              value={this.state.body}
              onChange={this.onBodyChanged}
            />
          </div>
          <div className="form-error">
            {this.state.errorMessage}
          </div>
          <div className="button_element">
            <button type="submit">Valider</button>
          </div>
        </form>
      </div>
    )
  }
}export default Form;
              

3- إضافة css للفورم ديالنا

فباش نزيد css للفورم لي زدنا غادي نزيد fichier جديد سميه form.css فنفس dossier لي هو widgets فيه عندي styles css لي غادي نحتاج.

فالكود ديال ل fichier form.css هو :

                //
.form{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  background-color: beige;
  width: 60%;
  padding-left: 15px;
  padding-right: 15px;
  margin-right: auto;
  margin-left: auto;
  margin-top: 40px;
  border-radius: 5px;
}
form{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  margin-right: auto;
  margin-left: auto;
  padding: 20px;
}
.form-error{
  color : red;
  margin : 10px 0;
  font-size: 15px;
  font-weight: 700;
}
.success-message{
  text-align: center;
  background-color: green;
  color: #fff;
  padding: 10px;
  border-radius: 5px;
  margin: 10px 0;
}
label,input{
  display: block;
}
input,textarea{
  margin:5px 0;
  padding: 5px;
}
button{
  background-color: white;
  border : 2px solid orange;
  padding: 10px;
  cursor: pointer;
  transition: all .5s ease;
}
button:hover{
  background-color: orange;
  color: white;
  cursor: pointer;
}
              


إشترك في قناتنا على اليوتيوب

بحث في الموقع


إشترك للتوصل بالجديد