BLOG APP ب REACT JS تحديث المحتوى الجزء السادس


فهاد الجزء السادس من Blog App  ب React Js غادي نكملوا العرض ديال les articles بالصورديالهم وأيضا غادي نشوفوا كيفاش نعرضوا المعلومات الخاصة ب article ضغطنا عليه مع الصورة الخاصة به.

نظرة سريعة بالفيديو

1- عرض LES ARTICLES بالصور ديالهم تتمة

غادي نمشي ل dossier Posts فل fichier articles.js غادي ندير تعديل على الكود فنفس الشي لي درت ف home.js غادي نديرو هنا.

الكود ديال articles.js  بعد التعديل هو :

                //
import React,{Component} from 'react';
import {firebase,firebaseArticles} from '../../firebase';
import PostCard from '../Widgets/postCard';


class Articles extends Component{
  constructor(props){
    super(props);
    this.state = {
      articles : []
    }
  }
  componentWillMount(){
    this.getArticles();
  }
  storeArticles = (items) =>{
    const data = [];
    items.forEach((item) =>{
      data.push({
        ...item.val(),
        id : item.key
      })
    })
    return data;
  }
  getArticles = () =>{
    firebaseArticles.once('value')
      .then((snapshot) => {
        const articles = this.storeArticles(snapshot);
        articles.forEach((item,i) =>{
          firebase.storage().ref("images").child(item.image)
            .getDownloadURL()
            .then(url =>{
              articles[i].image = url;
              this.setState({
                articles
              })
            })
        })
        this.setState({
          articles
        })
      })
  }
  render(){
    return(
      <div>
        <PostCard articles={this.state.articles}/>
      </div>
    )
  }
}  


export default Articles;
              

2- تعديل الملف postCard.js

فالملف postCard.js غادي ندير تعديل على العرض ديال الصورة فغادي نحيد الرابط ل dossier images لي كنا زايدين غادي نخلي غير الرابط ديال الصورة الخاصة بل article.

الكود ديال الملف بعد التعديل هو :

                //
import React from 'react';
import './postCard.css';
import {Link} from 'react-router-dom';

const PostCard = (props) =>{
  const showData = () => {
    let template = props.articles.map((article,i)=>{
      return <div key={i} className="post_item">
        <img src={`${article.image}`} height="200" width="390" alt=""/>
        <Link to={`/articles/${article.id}`}>
          <h4>{article.title}</h4>
        </Link>
        <p>{article.body}</p>
      </div>;
    });
    return template;
  }
  return(
    <div>
      {showData()}
    </div>
  );
};


export default PostCard;
              

3- تعديل الملف article.js

فالملف article.js الخاص بعرض المعلومات الخاصة ب article غادي ندير تعديل زدت fonction سميتها getImageUrl لي كتاخد السمية ديال الصورة وكترجعلي الرابط ديالها.

هاد ال fonction غادي تنفذ من بعد مكنسترجع ل article بل id ديالو كنعطيها السمية ديال الصورة ومنبعد مكترجع الرابط كنعطيه ل variable سميتها imageURL زدتها ف state.

منبعد كنعطي الرابط ديال الصورة  ل component ArticleCard مع ل article لي غادي يتعرض.

الكود ديال article.js  بعد التعديل هو :

                //
import React,{Component} from 'react';
import ArticleCard from '../Widgets/articleCard';
import {firebase,firebaseDB} from '../../firebase';


class Article extends Component{
  constructor(props){
    super(props);
    this.state = {
      article : [],
      comments : [],
      imageURL : ''
    }
  }
  componentWillMount(){
    this.getArticle();
  }
  getArticle = () =>{
    firebaseDB.ref(`articles/${this.props.match.params.id}`).once('value')
      .then((snapshot) =>{
        let article = snapshot.val();
        this.setState({
          article
        });
        this.getImageUrl(article.image)
      })
  }
  getImageUrl = (filename) => {
    firebase.storage().ref('images')
      .child(filename).getDownloadURL()
      .then(url =>{
        this.setState({
          imageURL : url
        })
      });
  }
  getArticleComments = () =>{
    
  }
  render(){
    return(
      <div>
        <ArticleCard comments={this.state.comments} image={this.state.imageURL} article={this.state.article}/>
      </div>
    )
  }
}  


export default Article;
              

4- تعديل الملف articleCard.js

فالملف articleCard.js غادي ندير تعديل على العرض ديال الصورة فغادي نحيد الرابط ل dossier images لي كنا زايدين غادي نزيد فبلاصتو ل variable image لي جاتني من article.js ولي فيها رابط الصورة الخاصة بل article.

الكود ديال الملف بعد التعديل هو :

                  //
import React from 'react';
import './postCard.css';

const ArticleCard = ({article,comments,image}) =>{
  const showData = () => {
    let template = <div className="post_item">
        <img src={`${image}`} height="500" width="390" alt=""/>
        <h4>{article.title}</h4>
        <p>{article.body}</p>
      </div>;
    return template;
  }
  const showArticleComments = () => {
    console.log(article);
    let template = comments.map((comment)=>{
      return <div className="post_item">
            <div className="user_info">
              <h4>{comment.name}</h4> 
              <h4>{comment.email}</h4>
            </div>
            <p>{comment.body}</p>
          </div>;
    });
    return template;
  }
  return(
    <div>
      {showData()}
      <div className="comments">
        <h3>Commentaires</h3>
        {showArticleComments()}
      </div>
    </div>
  );
};


export default ArticleCard;
                


إشترك في قناتنا على اليوتيوب

بحث في الموقع


إشترك للتوصل بالجديد