Blog App ب react js الجزء الرابع


فهاد الجزء الرابع من Blog ب react js غادي نكملوا ال projet بعرض les articles كاملين فالصفحة الخاصة بهم كما غادي نشوفوا كيفاش نعرضوا article بل id ديالو مع التعليقات الخاصة به.

نظرة سريعة بالفيديو

1- إضافة الصفحة الخاصة بجميع المقالات

فباش نعرض les articles كاملين ف dossier components غادي نزيد dossier سميه Posts فيه زيد fichier سميه articles.js
لي غادي نعرض فيه les articles كاملين.

فهنا عندي نفس الكود لي زدت ف home.js فقط بدلت الرابط ديال ل api ف home.js كنا استرجعنا فقط 10 ديال les articles هنا غادي نسترجعوا كلشي.

الكود لي زدنا ف articles.js هو :

                //
import React,{Component} from 'react';
import axios from 'axios';
import PostCard from '../Widgets/postCard';


class Articles extends Component{
  constructor(props){
    super(props);
    this.state = {
      articles : []
    }
  }
  componentWillMount(){
    this.getArticles();
  }
  getArticles = () =>{
    axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(response => {
        this.setState({
          articles : response.data
        });
      });
  }
  render(){
    return(
      <div>
        <PostCard articles={this.state.articles}/>
      </div>
    )
  }
}  


export default Articles;
              

2- إضافة الصفحة الخاصة بعرض مقال

فباش نعرض article بل id ديالو ف dossier Posts زيد fichier سميه article.js
لي غادي نعرض فيه article والتعليقات الخاصة به.

فهنا عندي نفس الكود لي زدت ف articles.js فقط بدلت الرابط ديال ل api لي كياخذ ل id ديال ل post ولي كنسترجعوا بهاد الطريقة :

this.props.match.params.id

وفنفس الوقت كنفذ fonction getArticleComments لي كتمكن من استرجاع التعليقات الخاصة بل article لي كتاخذ ل id ديالو ولي كنزيدهم ف array comments زدتها ف state.

منبعد كنعرض ل component ArticleCard لي فقط كيعرض المعلومات لي استرجعت فكياخد ل article و comments ولي غادي نزيدوه منبعد.

الكود لي زدنا ف article.js هو :

                //
import React,{Component} from 'react';
import axios from 'axios';
import ArticleCard from '../Widgets/articleCard';


class Article extends Component{
  constructor(props){
    super(props);
    this.state = {
      article : [],
      comments : []
    }
  }
  componentWillMount(){
    this.getArticle();
  }
  getArticle = () =>{
    axios.get(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${this.props.match.params.id}`)
      .then(response => {
        this.setState({
          article : response.data
        });
        this.getArticleComments();
      });
  }
  getArticleComments = () =>{
    axios.get(`https://jsonplaceholder.typicode.com/comments?postId=${this.props.match.params.id}`)
      .then(response => {
        this.setState({
          comments : response.data
        });
      });
  }
  render(){
    return(
      <div>
        <ArticleCard comments={this.state.comments} article={this.state.article}/>
      </div>
    )
  }
}  


export default Article;
              

3- إضافة الصفحة الخاصة بعرض مقال تتمة

دائما فنفس dossier Posts زيد ل component ArticleCard.js لي كيستقبل ل article ول comments من article.js فعندي ل fonction showData لي كتعرض المعلومات الخاصة بل article ول fonction showArticleComments لي كتعرض التعليقات الخاصة به.

منبعد ف return فقط كنفذ هاد les fonctions فالكود لي زدنا هو :

                //
import React from 'react';
import './postCard.css';

const ArticleCard = ({article,comments}) =>{
  const showData = () => {
    let template = <div className="post_item">
        <h4>{article.title}</h4>
        <p>{article.body}</p>
      </div>;
    return template;
  }
  const showArticleComments = () => {
    let template = comments.map((comment)=>{
      return <div className="post_item">
            <div className="user_info">
              <h4>{comment.name}</h4> 
              <h4>{comment.email}</h4>
            </div>
            <p>{comment.body}</p>
          </div>;
    });
    return template;
  }
  return(
    <div>
      {showData()}
      <div className="comments">
        <h3>Commentaires</h3>
        {showArticleComments()}
      </div>
    </div>
  );
};


export default ArticleCard;
              


إشترك في قناتنا على اليوتيوب

بحث في الموقع


إشترك للتوصل بالجديد