Blog App ب react js الجزء الرابع


فهاد الجزء الرابع من Blog ب react js غادي نكملوا ال projet بعرض les articles كاملين فالصفحة الخاصة بهم كما غادي نشوفوا كيفاش نعرضوا article بل id ديالو مع التعليقات الخاصة به.

نظرة سريعة بالفيديو


1- إضافة الصفحة الخاصة بجميع المقالات


فباش نعرض les articles كاملين ف dossier components غادي نزيد dossier سميه Posts فيه زيد fichier سميه articles.js
لي غادي نعرض فيه les articles كاملين.

فهنا عندي نفس الكود لي زدت ف home.js فقط بدلت الرابط ديال ل api ف home.js كنا استرجعنا فقط 10 ديال les articles هنا غادي نسترجعوا كلشي.

الكود لي زدنا ف articles.js هو :

                  
                    //
import React,{Component} from 'react';
import axios from 'axios';
import PostCard from '../Widgets/postCard';


class Articles extends Component{
  constructor(props){
    super(props);
    this.state = {
      articles : []
    }
  }
  componentWillMount(){
    this.getArticles();
  }
  getArticles = () =>{
    axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(response => {
        this.setState({
          articles : response.data
        });
      });
  }
  render(){
    return(
      <div>
        <PostCard articles={this.state.articles}/>
      </div>
    )
  }
}  


export default Articles;
                  
                

2- إضافة الصفحة الخاصة بعرض مقال


فباش نعرض article بل id ديالو ف dossier Posts زيد fichier سميه article.js
لي غادي نعرض فيه article والتعليقات الخاصة به.

فهنا عندي نفس الكود لي زدت ف articles.js فقط بدلت الرابط ديال ل api لي كياخذ ل id ديال ل post ولي كنسترجعوا بهاد الطريقة :

this.props.match.params.id

وفنفس الوقت كنفذ fonction getArticleComments لي كتمكن من استرجاع التعليقات الخاصة بل article لي كتاخذ ل id ديالو ولي كنزيدهم ف array comments زدتها ف state.

منبعد كنعرض ل component ArticleCard لي فقط كيعرض المعلومات لي استرجعت فكياخد ل article و comments ولي غادي نزيدوه منبعد.

الكود لي زدنا ف article.js هو :

                  
                    //
import React,{Component} from 'react';
import axios from 'axios';
import ArticleCard from '../Widgets/articleCard';


class Article extends Component{
  constructor(props){
    super(props);
    this.state = {
      article : [],
      comments : []
    }
  }
  componentWillMount(){
    this.getArticle();
  }
  getArticle = () =>{
    axios.get(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${this.props.match.params.id}`)
      .then(response => {
        this.setState({
          article : response.data
        });
        this.getArticleComments();
      });
  }
  getArticleComments = () =>{
    axios.get(`https://jsonplaceholder.typicode.com/comments?postId=${this.props.match.params.id}`)
      .then(response => {
        this.setState({
          comments : response.data
        });
      });
  }
  render(){
    return(
      <div>
        <ArticleCard comments={this.state.comments} article={this.state.article}/>
      </div>
    )
  }
}  


export default Article;
                  
                

كلمات مفاتيح :