كيفاش تحول une page html ل document pdf


فهاد الدرس الجديد من سلسلة javascript غادي نشوفو كيفاش نحولو une page html ل document pdf فكيفما كنعرفو كاين مواقع عديدة لي كتدير هادشي لكن ما فيها باس يلا عرفتي كيفاش تديرها بواحد library javascript لي سميتها jsPDF ولي كتمكنا من تحويل صفحة html ل pdf بسهولة. 

نظرة سريعة بالفيديو

1- الملف index.html

أول حاجة زيد dossier جديد سميه لي بغيتي فيه زيد dossier css و dossier js منبعد زيد ملف جديد سميه index.html لي فيه structure html ديالنا عندي des div لي فيهم ل contenu ول bouton لي ملي كنكليكي عليها كتنفد واحد ل fonction غادي نشوفوها فملف الجافاسكريبت و div principale عندها id content-box لي هو ل contenu لي غادي يتحول ل pdf وايضا كاين div عندها ل id editor لي هي فين غادي يت afficha ل contenu وبهاد les ids غادي نسترجعوهم فل fichier javascript  ولتحت كنزيد les fichies jquery و jsPDF الكود ديال الملف هو :

                <!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <title>Html To Pdf</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div id="content-box">
      <h2 class="title">La vie est belle</h2>
      <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. <br> Asperiores aut debitis ut quidem, adipisci dignissimos sit enim quis veniam tempore, molestias non consectetur velit maxime iste nisi alias facilis? Esse?</p>
      <hr>
      <h2 class="title">La vie est belle</h2>
      <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Asperiores aut debitis ut quidem, adipisci dignissimos sit enim quis veniam tempore, molestias non consectetur velit maxime iste nisi alias facilis? Esse?</p>
      <hr>
      <h2 class="title">La vie est belle</h2>
      <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Asperiores aut debitis ut quidem, adipisci dignissimos sit enim quis veniam tempore, molestias non consectetur velit maxime iste nisi alias facilis? Esse?</p>
      <hr>
      <h2 class="title">La vie est belle</h2>
      <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Asperiores aut debitis ut quidem, adipisci dignissimos sit enim quis veniam tempore, molestias non consectetur velit maxime iste nisi alias facilis? Esse?</p>
    </div>
    <div id="editor"></div>
    <hr>
    <button id="download">Télécharger comme pdf</button>
  </div>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js" integrity="sha256-FgpCb/KJQlLNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8=" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/0.9.0rc1/jspdf.min.js"></script>
  <script src="main.js"></script>
</body>
</html>
              

2- الملف main.js

منبعد ف dossier js زيد ملف جديد سميه main.js فيه كن créer l'objet من la classe jsPDF منبعد كنحدد div لي غادي يكون فيها ل contenu pdf ولي هي لي عطيناها ل id editor منبعد كاين ل fonction لي كتنفد ملي كنكليكي على ل bouton download ولي كنسترجع فيها ل contenu ديال div لي عطيناها ل id content-box وكن enregistrer le fichier بل extension pdf الكود ديال الملف هو : 

                var doc = new jsPDF();

var specialElementHandlers = {
	'#editor': function(element, renderer){
		return true;
	},
	'.controls': function(element, renderer){
		return true;
	}
};

$('#download').click(function(){
  doc.fromHTML($('#content-box').html(), 15, 15, {
    'width': 170, 
    'elementHandlers': specialElementHandlers
  });
  doc.save("doc-file.pdf"); 
});
              

3- الملف style.css

منبعد ف dossier css زيد ملف جديد سميه style.css فيه غادي يكون لكود css لي غادي نحتاجو الكود ديال الملف هو :

                .container{
  width: 1110px;
  margin: 0 auto;
}
button
{
  background-color: rgb(250, 125, 8);
  color: blanchedalmond;
  padding: 20px;
  border: none;
  border-radius: 10px;
  font-size: 16px;
  font-weight: 400;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  text-transform: uppercase;
  cursor: pointer;
}
              


إشترك في قناتنا على اليوتيوب

بحث في الموقع


إشترك للتوصل بالجديد